DApps

DApps eller "Decentralized Applications" är applikationer som körs på ett decentraliserat nätverk, t.ex. en blockkedja.