Finans

Finans är i generell bemärkelse studier av hur stater, individer, företag, organisationer etc. skaffar, allokerar och använder kapital och resurser, med fokus på monetära resurser. - Wikipedia

Card image

”Inför medborgarlön”