Metaverse

Det finns ingen universellt accepterad definition av "Metaverse". Det beskrivs ofta som en framtida version av Internet där Metaverse är ett nätverk av virtuella platser som är länkade till ett virtuellt universum.