Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké Januari - December 2022 Abelco Investment Group AB (publ)

Nedgång av de listade tillgångarna i koncernen, men vinst i moderbolagetKoncernen i sammandrag +------------------+----------+----------+----------+-----------------------+|(TKR om inget |2022-07-01|2021-07-01|2022-01-01|2021-01-01 – 2021-12-31||annat anges) |– 2022-12 |– 2021-12 |– 2022-12 | || | -31 | -31 | -31 | |+------------------+----------+----------+----------+-----------------------+|Summa | 1 665 | 2 291 | 5 581 | 4 802 ||nettoomsättning |

Safello publicerar Bokslutskommuniké för 2022

Stockholm den 24 februari 2023 | Idag publicerar Safello Group AB (“Safello”) bolagets bokslutskommuniké för 2022. Rapporten finns tillgänglig på safello.com/ir . I det fjärde kvartalet såg Safello en stark handelsvolym relativt kryptomarknaden globalt. Kassaflödet förbättrades kraftigt under kvartalet och uppgick till -0,4 MSEK jämfört med -9,7 MSEK under motsvarande period föregående år.  Safello har under 2022 anpassat kostnadsbasen till en nästintill kassaflödesneutral nivå, och ser möjligheter till ytterligare förbättringar under 2023.

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022

SAMMANFATTNING FÖR HELÅRET 2022 (jämfört med samma period föregående år) • Nettoomsättning ökade med 117 procent till 17,92 (8,26 MSEK)  • Rörelseresultatet uppgick till -3,44 MSEK ( -0,04 MSEK)  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,27 MSEK (-0,45 MSEK)  • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,01 SEK) SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET 2022 (jämfört med samma period föregående år) • Nettoomsättning ökade med 128 procent till 4,67 MSEK (2,05 MSEK) • Rörelseresultatet uppgick till -2,03 MSEK (-1,56 MSEK) • Resultatet efter finansiella

Quickbit inför kostnadsbesparingsprogram med ambition att kraftigt sänka operativa kostnader

Quickbit meddelar idag att en översyn av verksamhet och organisation har genomförts i syfte att reducera kostnader. Som ett led i översynen inleder Quickbit ett kostnadsbesparings- program som innebär en effektivisering av verksamheten och personalnedskärningar.Quickbit har kontinuerligt arbetat med kostnadsbesparingar under en period, men inleder nu ett kostnadsbesparingsprogram som kommer att pågå under 2023 för att ytterligare reducera kostnader. Ambitionen är att förenkla och strömlinjeforma organisatoriska processer. Som en följd av detta kommer Quickbit inte längre att hålla livesända

Safe Lane Gaming - Bokslutskommuniké 2022

Publiceringsdatum: Stockholm, 23 februari 2023. Nedan presenteras en sammanfattning av Bokslutskommuniké 2022 från Safe Lane Gaming. Rapporten finns tillgänglig på hemsidan https://safelanegaming.com/for-investors/ och som bifogad fil.  Finansiell översikt Q4 2022 · Nettoomsättning uppgick till 10,0 MSEK (22,5 MSEK). Minskningen om 55% i jämförelse med samma period föregående år förklaras av uteblivna spellanseringar. · EBITDA uppgick till 3,0 MSEK (15,1 MSEK), en minskning om 80%. Förändringen beror främst på lägre omsättning men även högre kostnader kopplat till fler

Safello utser Viktoria Berglund Blohmé till Head of Finance. Johan Edin lämnar rollen som CFO.

Stockholm, 22 February 2023 | Sveriges ledande kryptomäklare Safello meddelar förändring i koncernens ledningsgrupp varvid Viktoria Berglund Blohmé uses till Head of Finance. Förändringen träder i kraft i augusti 2023.   Viktoria har arbetat på Safello sedan 2021 i rollen som financial controller och har sedan dess spelat en viktig roll i uppbyggnaden av bolagets finansiella team. Viktoria arbetade på Ernst & Young under mer än sex år innan hon anslöt till Safello. Under det fjärde kvartalet förra året levererade Safello på sin institutionella strategi genom att ingå partnerskap med

RightBridge Ventures Group AB:s dotterbolag 1337 esports AB ingår i ett försäljnings och rådgivningsavtal med YBVR, leverantör av virtual- och augmented realityteknologi inom sport.

RightBridge Ventures Group AB ("RightBridge Ventures"), moderbolaget till företagsrådgivningsbolaget 1337 esports AB ("1337"), som specialiserar sig på esports- och gamingindustrin, meddelar idag att 1337 har undertecknat ett försäljningsavtal med Yerba Buena VR Inc. ("YBVR"), en Global teknikledare inom virtual- och augmented reality för sport.1337 kommer att agera försäljningskanal och produktutvecklingsrådgivare till YBVR för deras internationella expansion mot esports och digital underhållning. Avtalet ger tillgång till en teknik som 1337:s B2B-kunder (mediebyråer, turneringsarrangörer,

Sverige sticker ut i global rapport om trender på arbetsmarknaden

Deels "State of Global Hiring Report" visar att den globala anställningstakten fortfarande ökar, trots högre uppsägningstakt och lägre ingångslöner.Global Hiring-rapport från Deel Lab samlar data från över 260 000 kontrakt i 160 länder. Rapporten visar att globala anställningar ökade från januari till december 2022 i alla regioner, även om vissa regioner hade en högre andel uppsägningar och lägre genomsnittliga ingångslöner under det andra halvåret. Viktiga trender värda att notera: • Sverige sticker ut Sverige är det land där anställningstakten via Deel ökar mest i Europa De

Svenska konsumenters intresse ökar – krävs att elbolagen utvecklas

Elbolagen riskerar att hamna på efterkälken när energi blivit en prioriterad fråga för konsumenterna. Mindre än en tredjedel av svenskarna, 27 procent, känner att de förstår fakturorna och endast 21 procent känner förtroende för sin leverantör. Samtidigt är intresset för nya tjänster och produkter rekordhögt, där hela 50 procent av svenskarna har eller funderar på att köpa solceller och 41 procent har eller funderar på skaffa batterilagring inom de närmsta tre åren, visar en stor global undersökning där mer än 2000 svenska elkonsumenter tillfrågats.Det förändrade energilandskapet har drivit

Abelco Investment Group uppdaterar marknaden kring portföljbolaget iCandy

iCandy interactive Limiteds (”iCandy”) dotterbolag Gameconomy Sdn Bhd har nu genomfört sitt namn-och profilbyte till Hashcode Studio Sdn Bhd (”Hashcode” eller ”Bolaget”), ett boutique spelföretag specialiserat på spelteknik.Hashcode vill hjälpa spelutvecklare att enklare komma i kontakt med Web3 spel. Bolaget tillhandahåller tjänster inom backend och integrationer till smarta kontrakt och minskar då således komplexiteten som dessa medför. Detta så att spelutvecklare kan fokusera på att skapa den bästa spelupplevelsen för sina slutkonsumenter. Sedan iCandy förvärvade Hashcode i mars 2022

Bokslutskommuniké 2022

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2022-10-01–2022-12-31). Koncernens omsättning uppgick till 8 308 KSEK (5 235 KSEK) under årets fjärde kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -9 158 KSEK (-3 938 KSEK) för årets fjärde kvartal. Resultat per aktie uppgick till -0,64 (-0,30) för årets fjärde kvartal. Sammanfattning av helåret (2022-01-01–2022-12-31). Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 25 545 KSEK (14 303 KSEK). Rörelseresultatet för helåret 2022 uppgick till -29 160 KSEK (-18 358 KSEK). Resultat per aktie för år 2022 uppgick till -1,60 (-1,83).2022 var det upp till bevis för

Ny större investerare i C2 Capital AB

STOCKHOLM, 13 februari 2022: Investmentbolaget Larina AB köper in sig C2 Capital AB (”C2 Capital” eller ”Bolaget”) med tre miljoner kronor.Bolagets huvudägare har nått en överenskommelse med Larina AB (”Larina”) som tillsammans med en grupp övriga intressenter kommer att investera 3 miljoner SEK i C2 Capital AB, vilket tillför nödvändigt kapital för bolagets fortsatta utveckling. — Jag är mycket nöjd med att Larina kommer att ge C2 Capital större möjligheter att slutföra sin ambition att lista sig på stockholmsbörsen. Larina har meddelat att man är villiga att göra ytterligare

Anders Jonson lämnar Quickbit. Daniel Sonesson utsedd till tillförordnad VD.

Quickbits styrelse har tillsammans med Anders Jonson kommit överens om att byta VD. Styrelsen har utsett Daniel Sonesson till ny tillförordnad VD.Anders Jonson lämnar Quickbit och sin roll som tillförordnad VD och Chief Operating Officer. Under uppsägningstiden kommer Anders Jonson vara tillgänglig för den nya tillförordnade VD och styrelsen för att tillse att övergången blir så smidig som möjligt.Styrelsen är tacksamma för att Anders Jonson under en hektisk tid har styrt verksamheten och säkerställt viktiga komponenter för bolaget. Anders Jonson trädde in i sin VD-roll då föregående VD

Ny teknik ger industriföretag snabbare lansering av produkter

Ny rapport har kategoriserat industriföretag världen över, och kartlagt vad som utmärker de mest effektiva bolagen.STOCKHOLM; 8 februari, 2023 – En rapport från Accenture kartlägger hur digitalisering och ny teknik hjälper industriföretag att minska tiden det tar att designa, utveckla och leverera produkter till kunder, även känt som “speed to market”. Rapporten, "Industrial Speedsters: How advanced technologies can turbocharge your speed to market

Quickbit offentliggör delårsrapport för Q2 ‘22/23

Quickbit rapporterar en omsättning om 81,6 mEUR under Q2 ’22/23 där den stigande omsättningsvolymen i slutet av Q1 ’22/23 bibehölls. Bruttomarginalen uppgick till 4,2% i kvartalet. Efter lanseringen av Quickbit Checkout i december är fokus kommande månader på att färdigutveckla Quickbit Pay och att stegvis öka synligheten för Merchant-produkterna.Andra kvartalet, oktober - december 2022 i sammandrag · Nettoomsättningen uppgick till 81,6 mEUR (88,2).  · Bruttoresultat uppgick till 3,4 mEUR (3,4) med en bruttomarginal på 4,2% (3,9%). · Justerad EBITDA uppgick till 0,8 mEUR (0,2).

Quickbit meddelar förändringar i ledningsgruppen

Quickbit meddelar idag två förändringar i ledningsgruppen. Jesper Sundström, tidigare Business Development Director på Quickbit, kommer att gå in i en ny roll som Head of Growth och bli en del av ledningsgruppen. Samtidigt har Chief Legal & Compliance Officer Johan Björklund beslutat att lämna Quickbit för att anta nya utmaningar.Johan har varit anställd på Quickbit sedan 2020 och hans sista dag är den 30 juni 2023. Efter den 31 mars 2023 kommer Johan att gå över till en rådgivande roll. Quickbit har inlett en rekryteringsprocess för att utse en ny Head of Legal & Compliance.   “Det

Styrelsens uttalande avseende otillbörlig information om emission av aktier i C2 Capital AB

STOCKHOLM, 6 februari 2022: Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för C2 Capital AB (”C2 Capital” eller ”Bolaget”) rörande otillbörlig information om ”inbjudan till teckning av aktier” i bolaget.BakgrundMalmöfirman Larina Invest AB har gått ut med otillbörlig information om en inbjudan till teckning av aktier i C2 Capital AB till kursen 14 SEK per aktie, under tidsperioden 3 januari 2023 – 3 februari 2023.  Bolagets inställningC2 Capital AB har inte beslutat om någon nyemission under ovan angiven tidsperiod och har inte heller givit något uppdrag till Larina Invest AB om

Rekordartad inledning för Bitcoin medan SEK och Euron stärks

Året har börjat rekordartat för Bitcoin, som gått från 159 867 kr vid årsskiftet till 241 495 kr vid slutet av januari, vilket är en uppsving på hela 51% när man mäter uppgången i svenska kronor. Igår höjde FED räntan med endast 0.25%, medan BoE följt av ECB kommer ut med räntebesked innan helgen.Sedan inledningen av februari så har kronan stärkt betydligt mot dollarn, från 10.45 till 10.31. Marknaden tycks har börjat prisa in ytterligare betydande ränteökning från Riksbanken under första kvartalet. Men först ut är Bank of England (BoE), som idag förväntas höja räntan med 50 punkter. Strax

Quickbit bjuder in till presentation av delårsrapport för Q2 ‘22/23

Quickbits delårsrapport för perioden 1 oktober – 31 december 2022 publiceras onsdag den 8 februari 2023 klockan 08.00. Samma dag kl. 11.00 håller Quickbit en telefonkonferens med webbpresentation för analytiker och investerare där rapporten presenteras. Anders Jonson, Interim VD och Koncernchef, Sneha Patel, Head of Finance, och Martin Samuelsson, Head of Product presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor både via telefon och via webbpresentationen. Presentationen kommer att ske på engelska och frågor mottages gärna på

”Science Week är väldigt viktig för Södertälje kommun”

Den 1–3 februari arrangeras Science Week digitalt och på plats i Södertälje Science Park. Årets tema är Agenda 2030, det erbjuds ett 60-tal kostnadsfria seminarier inom hållbar utveckling, produktion och stadsutveckling. Södertälje kommun är medarrangör och deltar i flera programpunkter, bland annat lyfts livsmedelsberedskap och stadsplanering. Kommunen delar även ut hållbarhetspriset.- Science Week är väldigt viktig för Södertälje kommun. Södertälje har länge varit ett nav för forskning, innovation och kunskap, men det är genom att samlas som vi kan inspirera varandra och öka takten i

MindArk börjar handlas idag den 27 januari 2023

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) börjar handlas idag den 27 januari 2023 på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet MNDRK och ISIN-koden SE0019354358Den 11 januari 2023 godkändes MindArk för en direktnotering av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market med planerad handelsstart 27 januari (se pressmeddelande daterat 11 januari 2023). Ett memorandum har sedan godkännandet funnits tillgängligt på www.mindark.com/investor-relations/the-share/.   Information om aktien Kortnamn: MNDRK ISIN: SE0019354358 Antal aktier i Bolaget: 31 524 625 Andel

Telge deltar på Science Week 2023

Hållbarhetsforumet Science Week arrangeras i år för sjätte gången. Under Science Week, som pågår mellan 1–3 februari, kommer Telgekoncernens bolag att visa upp några exempel på allt bra arbete koncernen gör kopplat till hållbarhet.Under Science Week 2023 blir det extra mycket fokus på FN:s globala mål och hur Sverige ligger till i den hållbara omställningen. – Science Week är viktigt för både Telgekoncernen och Södertälje kommun i stort. Det är en plattform för att skapa intresse, engagemang, knyta kontakter och sprida kunskap kring hållbarhet. Vi har dessutom en ypperlig möjlighet att

Ska Europa utvecklas till en tokeniserad ekonomi?

EU-kommissionens projekt Tokenise Europe, TE25, 2025:  Initiativet syftar till att driva tokenisering inom EuropaEuropeiska kommissionen har tillsammans med mer än 20 ledande partners från den privata, industriella, finansiella och digitala sektorn, där Centiglobe var en av dem, samarbetat för att ta fram rapporten Tokenise Europe 2025. Rapportens fastslår att: · Europa måste bli mer attraktivt för digitala affärsmodeller som stärker den europeiska konkurrenskraften · Ett enkelt regelverk och mer digital kunskap kan främja innovation Centiglobe representerades av grundaren Dr.

RightBridge-portföljbolaget ESPL lanserar användargenererad turneringsplattform som stöds av en övertecknad digital token-lansering, $ARENA.

RightBridge Ventures Group AB ("RightBridge") portföljbolag Esports Players League ("  ESPL"), annonserade en övertecknad lansering av deras digitala token på USD1,4 miljoner, $Arena, för att användas i sin nya Web3.0 UGT-plattform (User Generated Tournament), ESPL Arena.ESPL, den globala leverantören av amatörsturneringar, meddelade igår sin lansering av ESPL Arena, den första riktiga ”Host-to-Earn” esports-plattformen anpassad för Web3.  ESPL Arena-plattformen kommer att introducera sin efterlängtade UGT-lösning för en global publik och erbjuder turneringsdeltagare möjligheten att vinna

Hackare stal datorkraft i molnet för att bryta kryptovaluta

Palo Alto Networks säkerhetsforskare på Unit42  har gått på djupet med Automated Libra, en hackargrupp som under hösten 2022 genomförde en ny typ av storskalig cyberattack, känd som PurpleUrchin. Det handlade varken om utpressning eller sabotage, utan om att utnyttja molntjänster för att bryta kryptovaluta – utan att betala för datorkraften. Med olika automatiserade metoder lyckades gruppen skapa minst 130 000 konton på molnbaserade utvecklartjänster som GitHub, Heroku och Togglebox. Bland annat kan Unit42 visa hur man med ganska enkla medel

Safello adderar tre nya kryptovalutor till utbudet och blir den första kryptomäklaren i Sverige som erbjuder USDC

Stockholm den 12 januari 2023 | Sveriges ledande kryptomäklare Safello  adderar idag 3 nya kryptovalutor till sitt utbud: USDC, Algorand och Uniswap. Safello är den första svenska kryptomäklaren att erbjuda USDC, som är ett så kallat stablecoin, till sina kunder. I samband med lanseringen möjliggörs även uttag och insättning av de befintliga kryptovalutorna Polygon och Chainlink. De nya valutorna är efterlängtade tillägg som önskats av kunder. Urvalsprocessen följer Safellos riktlinjer kring product governance som tar hänsyn till exempelvis likviditet och hur

MindArk PE AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel blir 27 januari 2023

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel blir 27 januari 2023. Ett Memorandum kommer att publiceras på Bolagets hemsida inom kort.Kort om MindArk MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) utvecklar och driver Entropia Universe, världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en ”Real-Cash-Economy”, och Entropia Platform. Entropia Universe är ett virtuellt universum bestående av ett antal planeter med olika teman och verksamheter. Programvaran tillhandahålls globalt och

MindArk PE AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) är ett svenskt digitalt underhållningsbolag som har utvecklat och drivit spelet Entropia Universe sedan 2003 – enligt bolaget världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en Real-Cash-Economy.    Bolaget har sedan starten 2003 arbetat med att utveckla Entropia Universe som är ett virtuellt universum där användare kan skapa sina personliga avatarer och verka i en science-fiction-inspirerad miljö. Entropia Universe utvecklades av MindArk för att låta människor engagera sig i sociala- och ekonomiska interaktioner

C2 Capital AB (publ) tillkännager utnämnandet av Leo Celija som vice VD

STOCKHOM, SWEDEN — C2 Capital AB (publ) (”C2 Capital”), tillkännager idag att Leo Celija har tillträtt rollen som vice VD för C2 Capital från och med den 10 januari 2023.Leo har en lång erfarenhet inom bankvärlden finansvärlden och har tidigare varit involverad i CryptoBourse. Han är medveten om de utmaningar och möjligheter som medföljer denna tjänst. Förutom att agera som Investors Relations Manager kommer Leo även assistera nuvarande VD genom att stärka kommunikationen med nya och befintliga investerare, förhandla strategiska partnerskap med institutionella investerare, optimera

Är kryptovalutornas tid förbi? Peter Kongstad gästar IT-säkerhetspodden

Sedan Bitcoin lanserades har antalet kryptovalutor vuxit exponentiellt, många är omstridda och även skandalomsusade. Hur säkra är kryptovalutor, är de för enkla att skapa och hur påverkas förtroendet för kryptovalutorna i en skakig omvärld med stigande el- och matpriser och sjunkande börs? I avsnitt 192 av IT-säkerhetspodden bjuder vi återigen in kryptoevangelisten Peter Kongstad. – Förutom kryptovalutor tittar vi på tekniken bakom, blockkedjan. En teknik som i sig är säker, men hur skyddar man sin digitala plånbok? Vi landar också i det märkliga fenomenet NFT, även det skapat utifrån